Yleiset sopimusehdot

Päivitetty 04.08.2022

1. Yleiset ehdot

Snuush.com on Suomen Elintarviketukku OÜ (REG: 14477237) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Suomen Elintarviketukku OÜ (jäljempänä viitattu Suomen Elintarviketukku OÜ ja/tai snuush.com) ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Snuush.comin välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Snuush.comilla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa snuush.com verkkosivuilta.

Snuush.com ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on snuush.comin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Snuush.com on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

Snuush.com toivottaa tervetulleeksi kaikki täysi-ikäiset yksityisasiakkaat.  Kuluttajalla on riitatilanteissa oikeus saattaa asiansa käsittelyyn kotipaikkansa tuomioistuimessa.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu snuush.com asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Suomen Elintarviketukku OÜ ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä verkkokaupassamme. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä snuush.com asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen:

Suomen Elintarviketukku OÜ

Tartu mnt 56 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10115

Lisätietoja tietosuojaselosteessa.

Snuush.com-sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Snuush.com-sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Snuush.comin verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Snuush.com-sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

3. Hinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Toimituskustannuksia ei ole sisällytetty hintaan, ellei toisin mainita. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.

Toimitusaika-arviot on laadittu toimituskumppaneiden antamien tietojen perusteella. Snuush.com tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Snuush.com ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi.

4. Toimittaminen

Snuush.com tarjoaa alati laajenevan kuljetusvalikoiman. Lisätietoa toimitusmuodoista ja niiden palvelusisällöstä voit lukea verkkosivuiltamme. Snuush.comin ostoskori huomioi kuljetustarjoukset automaattisesti. Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä.

Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

Nikotiinipusseja koskeva sääntely on vaihtelevaa ja jotkin EU-jäsenvaltiot ovat rajoittaneet maahantuontia tietyin ehdoin. Otathan selvää etukäteen kotimaassasi pätevistä nikotiinipussien maahantuontirajoituksista. Snuush.com ei vastaa maahantuonnin yhteydessä ilmenneistä ongelmista.

5. Maksaminen

Asiakkaiden maksut käsittelee © 2021 Zimpler AB.

Zimpler AB (Y-tunnus 556887-9984) on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen),  valtuuttama maksupalveluyritys. Rekisteröity osoite on Döbelnsgatan 12, 113 58 Tukholma, Ruotsi. Zimpler AB harjoittaa maksunvälittämistä Ruotsin maksupalvelulainsäädännön (2010:751) ja Direktiivin (EU) 2015/2366 (PSD2) mukaisesti, ja voi tarjota rajat ylittäviä maksupalveluita EU/EAA sisällä. 

6. Palauttaminen

Snuush.com tarjoaa asiakkailleen 14 päivän palautusoikeuden fyysisten tuotteiden osalta. Tuotteet voi palauttaa asiakaspalvelun ohjeitten mukaisesti maksuttomalla asiakaspalautuksella. Snuush.com vastaa palautuskustannuksista, kun palautus on tehty sen ohjeiden mukaisesti.

Sinulla on oikeus tutustua tuotteeseen, mutta emme voi hyväksyä avattujen tuotepakkausten palautuksia. Ostaja vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos hän on ottanut tuotteen käyttöön.

Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta Snuush.comilta

Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.

Snuush.com palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saadut suoritukset koskien palautettuja tuotteita, myös mahdolliset toimituskustannukset, viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä kun yhtiö on saanut palautetut tuotteet takaisin tai kunnes asiakas on todisteellisella tavalla osoittanut lähettäneensä tuotteet takaisin. Snuush.com suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jolla asiakas on maksanut tilauksen, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, ettei asiakkaalle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Pankkinapilla maksettujen tilauksien osalta asiakkaan tulee ilmoittaa pankkitilinsä, jotta palautus voidaan suorittaa.

Palvelusopimukset

Myös palvelusopimuksilla on yleensä peruuttamisoikeus. 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. 
Peruuttamisoikeutta voi käyttää, vaikka palvelun suorittaminen olisi kuluttajan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu ja se peruutetaan, kuluttajan tulee maksaa yritykselle kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. 
Kuluttajan ei tarvitse maksaa peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos yritys on aloittanut palvelun suorittamisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan suostumusta tai ei ole kertonut peruttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista tai peruuttamiseen liittyvästä korvausvelvollisuudesta. 

Digitaaliset palvelut

14 päivän peruuttamisaika lasketaan digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. 
Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena pidetään digitaalisessa muodossa lataamalla, suoratoistona tuotettua tai toimitettua tietoa, esimerkiksi tietokoneohjelma, sovellus, peli, musiikki, video (mm. urheilutapahtuman katseluoikeus) tai teksti (mm. näköislehden lukuoikeus). Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena ei pidetä muisti- tai tallennusvälineellä esim. CD- tai DVD-levyllä toimitettua digitaalista sisältöä. Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos: 
Digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu peruuttamisaikana ilman kuluttajan ennakkosuostumusta.
Kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruutusoikeuden menettämisestä.
Kuluttaja ei ole saanut vahvistusta tehdystä sopimuksesta.
Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta. 

Peruuttamisajan pidentyminen

Jos kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, kuluttajan oikeus peruuttaa kauppa pitenee normaalin peruuttamisajan päättymisestä 12 kuukauteen. Jos yritys korjaa puutteelliset tiedot, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin kuluttaja sai korjatut tiedot. 
Yrityksen on myös varmistettava, että kuluttaja hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Yrityksen on tarvittaessa näytettävä varmistaneensa, että kuluttaja on hyväksynyt maksuvelvollisuuden. 
Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, toiminto on merkittävä sanoilla ”tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus” tai muulla vastaavalla ilmauksella. Kyseessä voi olla esimerkiksi välittömästi tilaus-näppäimen yhteydessä oleva näkymä, josta ilmenee selkeästi ja yksiselitteisesti tilattava tuote ja kaikki tilauksesta aiheutuvat kustannukset. Jos yritys ei ole varmistanut, että kuluttaja hyväksyy maksuvelvollisuuden, kuluttajalla on oikeus perua kauppa. Kuluttajan on vaadittava kaupan perumista viimeistään vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä. Yrityksen on palautettava kuluttajalta saamansa maksut viimeistään 30 päivän kuluttua. Kuluttajalle on korvattava myös mahdollisesta tavaran palauttamisesta aiheutuvat kulut.

7. Vastuuvapauslauseke, terveydenhuollon tuki ja tuotteiden käytöstä johtuva virhevastuu

Tuotteiden myynti-ikärajoja noudatetaan niin kuin laissa on määrätty. Nikotiinia sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisessa noudatetaan Euroopan Unionin asetusta no: 1272/2008 (CLP-asetus) ja yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä. Nikotiini on haitallinen kemikaali ja emme myy tuotteitamme alle 18-vuotiaille. Väärien henkilötietojen ilmoittaminen tilauksen yhteydessä on rikos ja kaikki palvelun väärinkäytökset ilmoitetaan asiakkaan kotipaikan viranomaisille viipymättä. Snuush.com varaa oikeuden selvittää asiakkaan ilmoittamien henkilötietojen oikeellisuuden puhelimitse tai sähköpostitse ennen tilauksen luovuttamista asiakkaan haltuun.

Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin ja sen liitteisiin ennen tuotteen käyttöönottoa. Käyttöohjeet löytyvät lähetyksen sisältä, erillisestä lomakkeesta koskien tilattuja tuotteita tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Tästä löytyy maininta erikseen tuotesivulta. Virhevastuu kattaa ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Nikotiinipussien parasta ennen päiväys on kirjattu vuoden päähän valmistuspäivämäärästä.

Nikotiinipussit soveltuvat tupakkatuotteiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseen/lievittämiseen/minimointiin. Emme myyt nikotiinipusseja alle 18-vuotiaille. Nikotiini on haitallinen kemikaali, ja sillä on lukuisia terveydelle haitallisia ominaisuuksia. Nikotiinipussit tulee säilyttää aina poissa lasten ulottuvilta. Mikäli voit tuotteen käyttämisen jälkeen pahoin, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Nikotiinipussien nieleminen on kiellettyä. Raskaana olevien, sekä erinäisistä terveyshaitoista kärsivien henkilöiden ei suositella käyttävän nikotiinipusseja. Ota tarvittaessa yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, lääkäriin tai toimivaltaiseen viranomaiseen ennen tuotteiden käyttöä/tilausta.

Snuush.com antaa tarvittaessa lisää ohjeita tuotteen oikeaoppista kierrätystä varten.

9. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Snuush.com pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai kirjeenä toimipisteeseen. Verkkosivulla on mahdollisuus jättää asiakaspalautetta.

Reklamaatiohenkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa. Asiakaspalveluhenkilöstö ei käsittele reklamaatioita.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kotipaikkansa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Suomen Elintarviketukku OÜ:ta vastaan joko Suomen Elintarviketukku OÜ kotipaikan maakuntaoikeudessa tai asiakkaan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Jättäessään tilauksen asiakas hyväksyy kiistattomasti Snuush.comin sopimusehdot.

Suomen Elintarviketukku OÜ

REG: 14477237

Tartu mnt 56 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10115