Vastine Helsingin sanomille

Vastine Helsingin Sanomat 05.06.2022

Helsingin Sanomat kirjoitti meistä artikkelin 03.06.2022 – Netin nuuskakauppias keksi erikoisen porsaanreiän: ”Yhteistyölääkäri” kirjoittaa umpimähkään reseptejä vahvan nikotiininuuskan ostajille.  Artikkelissa meitä arvosteltiin ennen 4.4.2023 olevasta toiminnasta, jossa vahvoja nikotiinipusseja pystyikin suomeen tilaamaan reseptin omaava henkilö. 4.4.2023 jälkeen ei reseptiä enää tarvinnut, joten voit tilata myös vahvoja nikotiinipusseja ilman ongelmia tai reseptiä verkkokaupastamme! Myös tilausrajaa ei enää ole.

Historian havinaa vuodelta 2022

Me Snuush.comilla olemme äärimmäisen otettuja saamastamme valtakunnallisesta näkyvyydestä. On hyvä, että toiminnastamme ja ”nuuskan” käytöstä suomessa käydään julkista keskustelua – varsinkin kun nikotiinipusseja koskeva oikeudellinen sääntely näyttäytyy kuluttajalle epäselvänä, ja jopa mielivaltaisena.

Helsingin Sanomien toimittaja Anne Kantolan kirjoittama uutinen “Netin nuuskakauppias keksi erikoisen porsaanreiän: “Yhteistyölääkäri” kirjoittaa umpimähkään reseptejä vahvan nikotiininuuskan ostajille” maalaama kuva yrityksemme toiminnasta ja toimintaperiaatteista on harhaanjohtava seuraavista tosiseikoista johtuen.

Ensinnäkin, yksikään myymämme tuote ei sisällä tupakkaa. Tältä osin tupakkalain pohjalta vakiintunut nuuskan määritelmä ei sovellu tuotteidemme eli nikotiinipussien etämyyntiin Suomessa. Asiasta on selkeä yhteisymmärrys Euroopan Unionin viranomaisohjeistuksissa ja Suomea sitovassa oikeuskäytännössä, kuten myös kansallisesti Suomessa. Emme myy nuuskaa, joten emme siis ole nuuskakauppa, ja on virheellistä esittää meidät sellaisena. Olisi siksi vähintään toivottavaa, että nuuskakauppiaan sijasta meitä kutsuttaisiin nikotiinipussikauppiaiksi. Toki on ymmärrettävää, että sana ”nikotiininuuska” on jokseenkin vakiintunut kansankieliseksi ilmaisuksi nikotiinipusseista puhuttaessa.

Toiseksi, artikkelin otsikossa käytetty termi “umpimähkään” kuvaa virheellisesti toimintaamme ja asettaa näin meidät myös negatiiviseen valoon. 

Kauppaa koskevissa yleisissä ehdoissamme ja tietosuojaselosteessamme mainitaan hyvin yksiselitteisesti, että keräämme asiakkailtamme henkilötunnuksen maksun yhteydessä. Tilausprosessin aikana henkilötunnusta käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja ikärajavalvonnan suorittamiseen. Lisäksi asiakkaan on täytettävä terveyskysely, minkä perusteella yhteistyölääkärimme määrittelevät tapauskohtaisesti myönnetäänkö asiakkaalle tämän hakema resepti. On täten äärimmäisen harhaanjohtavaa todeta – ja etenkin vielä otsikossa – että reseptejä määrättäisiin ”umpimähkään”. Tältä osin vaadimme Helsingin Sanomilta oikaisua. Toimittaja ei ole välttämättä juttua tehdessään perehtynyt tilausprosessiin ja sen sisältämiin varmuustekijöihin riittävällä syvyydellä jolloin väärinymmärrys ratkeaisi helposti.

Kolmanneksi artikkeli toteaa ”Myöskään reseptien alkuperästä tai lääkäreistä ei kerrota yksityiskohtia” antaen ymmärtää että nämä tiedot eivät tulisi missään vaiheessa asiakkaillemme esille.  Etusivullamme mainitaan, että yhteistyölääkäreillämme on vahvistetut toimivaltuudet määrätä reseptejä EU-alueella. Reseptien pohjana käytetään koko EU-alueella tunnustettavaa eurooppalaista lääkemääräystä. Jokaiseen reseptiin on kirjattu Komission täytäntöönpanodirektiivi 2012/52/EU, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamiseksi vaatimat tiedot kuten lääkärin lisenssinumero ja yhteystiedot. Asiakkaillemme ei siis ole epäselvää, kuka reseptejä kirjoittaa tai millä valtuuksilla. Onneksi vuonna 4.4.2023 eteenpäin ei reseptiä enää tarvita, vaan voit tilata vahvoja nikotiinipusseja ilman rajoitusta.

Artikkeli osuu kauppamme kuvailussa oikeaan nuottiin vasta kohdassa, jossa toimittaja kertoo “tuotteiden kaupitteluun liittyvän paljon säätelyä.” Tämä pitää paikkansa, sillä Euroopan Unionissa nikotiinipusseja säännellään CLP-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus 1272/2008) pohjalta . CLP-asetuksen velvoitteiden alaisten yritysten markkinavalvonta kuuluu Suomessa lain pohjalta Tukesin toimivaltuuksien alle. Jostain eriskummallisesta syystä Fimea on ottanut tämän tahtipuikon käsiinsä Suomessa ja määritellyt nikotiinipusseille maahantuontirajoituksia lääkelain pohjalta. Nämä rajoitukset voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, sillä Korkein hallinto-oikeus on yksiselitteisesti todennut päätöksessään KHO:2021:146, ettei Fimea voi määritellä kokonaista tuoteryhmää kategorisesti lääketuotteiksi, jolloin Fimean toimivalta ym. maahantuontirajoituksissa on kiistanalaista. Määrittelyä ei myöskään voi suorittaa pelkästään sillä perusteella, että tuote sisältäisi lääkinnällisessä käytössä vakiintunutta ainesosaa. Tuomion mukaan: “Kun otetaan huomioon lääkkeen määrittelemistä koskevat kansalliset säännökset sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, kukin tuote on määriteltävä lääkkeeksi tapauskohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen tekemällä valituskelpoisella päätöksellä — Tullin Fimealta saama ohje tai lausunto ei ole tällainen päätös” kuten se ei nytkään artikkelin esittämällä tavalla ole. Olemme yleisissä ehdoissamme todenneet, että emme myy nikotiinipusseja lääkinnälliseen käyttöön. Nikotiinipussi on vain ja ainoastaan vähemmän haitallisempi vaihtoehto tupakkatuotteille. On myös äärimmäisen ongelmallista, mikäli moni nikotiinipusseja maahantuonut kuluttaja on saatettu rikosoikeudelliseen vastuuseen sellaisen viranomaisohjeistuksen pohjalta, joka ei täytä lain edellyttämiä – ja tuomioistuimen tulkinnallaan vahvistamia – muoto- tai toimivaltavaatimuksia. Mielestämme on Helsingin sanomien tehtävä maan johtavana päivittäislehtenä katsoa viranomaisten toimintaa, ja etenkin sen lainmukaisuutta, kriittisesti eikä vain puoltaa tämän yksipuolista näkemystä.

Viimeiseksi, artikkelissa haastatellaan Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkosta. On syytä nostaa esille Sinkkosen kommentti “Tulli arvioi joka kerta tavaran ja täyttääkö se maahantuloedellytykset sekä sen reseptin”. Olemme olleet aikaisemminkin yhteistyössä Tullin kanssa, jolloin Tulli on huolellisesti estänyt tavaran maahantulon kun siitä on virheellisesti puuttunut resepti. Tällöinkin ongelma on aina ratkennut asiakkaan toimittaessa reseptin. Voidaankin sanoa, että Tulli ei ole tähän asti todennut ongelmia yhteistyölääkäriemme myöntämissä resepteissä. 

Lopuksi haluaisimme peräänkuuluttaa nikotiinipussien sääntelyn selkeyttämisen tarvetta. On jokseenkin hullunkurista, että yli 4mg/annos nikotiinia sisältävien pussien ostaminen Suomessa on tehty niin monimutkaiseksi, että toimittaja kutsuu sitä porsaanreiäksi. Huomattakoon, että Ruotsissa ja Virossa nikotiinipusseja myydään vapaasti vähittäiskaupassa. Edes uusi tupakkalaki ei näytä tuoneen selkeyttä nikotiinipussien sääntelyyn. Onneksi nyt vuonna 2023 tilaaminen on helppoa niin alle, kuin yli 4mg pusseille!

Olisi siis tarpeellista luoda painetta Arkadianmäelle.

Vilpittömin terveisin,

Snuush.com / Snuushin hallitus