Nikotiinipussien myynti ja maahantuonti vapautui Suomessa

Huhtikuun alussa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ilmoitti, että nikotiinipussien luokittelu lääkevalmisteiksi päättyy. Tämä merkitsee sitä, että vahvoja nikotiinipusseja voidaan myydä ja tuoda Suomeen vapaasti ilman aiempia maahantuontirajoituksia.

Mitä tämä tarkoittaa kuluttajille ja kuinka Fimean linjaus vaikuttaa nikotiinipussien myyntiin ja maahantuontiin käytännössä? Kaikkein tärkeimpänä on tietysti se, että enää sinun ei tarvitse miettiä, mistä vahvat nikotiinipussit saa hankittua ilman, että jäät tullin haaviin.

Tullin valvonta nikotiinipussien parissa päättyi

Suomen tulli reagoi Fimean päätökseen välittömästi. Se lopetti nikotiinipussien maahantuonnin valvonnan 4.4.2023. Nikotiinipussit käsitellään nyt samoin kuin mitkä tahansa muutkin maahantuontitavarat. 

Aiemmin yli neljän milligramman nikotiinipitoisuuden sisältävät vahvat nikotiinipussit luokiteltiin lääkkeiksi, mikä edellytti niiden tilaamiseen lääkereseptiä. Lääkeluokituksen vuoksi nikotiinipussien maahantuontia myös rajoitettiin melko tiukasti.

Nyt Fimean päätöksen jälkeen nikotiinipussien myynti ja maahantuonti on vapautettu, minkä ansiosta niitä voi myydä Suomessa ja tilata verkkokaupasta kotiin ilman reseptiä tai muita rajoituksia. Voit siis ostaa nikotiinipusseja huoltoasemilta, kivijalkakaupoista ja verkosta täysin vapaasti ilman määrää tai nikotiinipitoisuutta koskevia rajoituksia.

Nikotiinipussit ja nuuska ovat kaksi täysin eri asiaa, jonka vuoksi on tärkeää muistaa, että nikotiinipusseja koskevat uudet maahantuontisäännöt eivät koske nuuskan maahantuontia. Nuuskaa saa edelleen tuoda Suomeen kerrallaan maksimissaan vain yhden kilon päivässä.

Sosiaali- ja terveysministeriö yllättynyt Fimean päätöksestä

Fimean tuore päätös liittyy meneillään olevaan tupakkalain uudistukseen, jota Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on parhaillaan työstämässä. STM ei osannut odottaa Fimean linjausta, jonka mukaan vahvat nikotiinipussit eivät ole enää lääkeaineita.

Markkinoilla on nykyään runsaasti erilaisia nikotiinituotteita, jonka vuoksi Fimean mukaan tiettyjä tuotteita ei voida enää lukea lääkkeiksi pelkän nikotiinipitoisuuden perusteella. Fimea on arvioinut, että kuluttajat käyttävät nikotiinipusseja nykyään ennemmin päihteinä kuin lääkkeinä. Tämä onkin Fimean päätöksen taustalla oleva keskeinen syy. Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen toteaa, että nikotiinipussien valvonnan sisällyttäminen tupakkalakiin on järkevämpää.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan uutta tupakkalakia, johon sisältyy nikotiinipussien käytön kielto ja maahantulorajoitukset. STM:n tavoitteena on, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö päättyisi Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Fimean päätöksen jälkeen STM aloitti heti tupakkalain muutoksen valmistelun, jossa nikotiinipussien säätely olisi samankaltaista kuin perinteisten, tupakkaa sisältävien nuuskien. Tämä tarkoittaa, että nikotiinipusseihin sovellettaisiin myyntikieltoa ja maahantuontirajoituksia nuuskan tavoin. Nykyisellään nuuskan maahantuontia rajoitetaan niin, että yli 18-vuotiaat yksityishenkilöt voivat tuoda Suomeen enintään yhden kilogramman nuuskaa päivässä. 

Nikotiinipussit vs. nuuska – miten ne eroavat toisistaan?

Nikotiinipussit ovat annospusseja, jotka sisältävät nikotiinia. Nikotiinipussit rinnastetaan usein virheellisesti nuuskaan, mutta suurin ero näiden kahden välillä on se, että nikotiinipussien koostumuksesta puuttuu kokonaan nuuskassa käytetty tupakka.

Nikotiinipussit ovat tänä päivänä yksi suosituimmista nikotiinivalmisteista. Monet ovat saaneet nikotiinipusseista jopa apua tupakoinnin lopettamiseen. Nikotiinipussit ovat osoittautuneet peräti tehokkaammaksi keinoksi tupakoinnin lopettamisessa kuin perinteiset nikotiinipurukumit tai muut korvaustuotteet. 

Valvottu myynti olisi täyskieltoa parempi vaihtoehto

Sosiaali- ja terveysministeriön suunnitteilla oleva uusi tupakkalaki saattaisi tulevaisuudessa kieltää nikotiinipussit kokonaan – mukaan lukien niiden myynnin ja maahantuonnin.

Täyskiellon myötä on todennäköistä, että nikotiinipussit päätyisivät harmaan talouden kanaviin, jossa tupakkanuuska jo nykyisin liikkuu. Nuuskaa kaupataan esimerkiksi Facebook-ryhmissä, joissa ikärajavalvonta ei ole tehokasta, ja näin ollen myös alaikäiset voivat hankkia tupakkanuuskaa suoraan kotiin toimitettuna.

Täyskiellon sijaan olisikin järkevämpää, että tupakattomien nikotiinipussien myynti säilyisi uuden tupakkalainsäädännön myötä, mutta siitä tehtäisiin valvottua.

Aivan vielä asiaa ei kuitenkaan tarvitse murehtia. Tällä hetkellä nimittäin suunnitteilla oleva vahvat nikotiinipussit laki ei ole astunut voimaan, jonka vuoksi nikotiinipussien myynti on edelleen Suomessa sallittua. Vahvojen nikotiinipussien tilaaminen onnistuu täysin ongelmitta, ilman riskiä ikävistä seuraamuksista.